Promer Açıldı !

Merkez kapsamında İstanbul bölgesinde öncelikli olarak gıda sektöründe kullanılan enzimler olmak üzere, ülkemize ithal edilen enzimlerin belirlenmesi ve yerli üretiminin gerçekleştirilmesi için gerekli AR-GE ortamını sağlayarak teknolojilerin geliştirilmesi ve bu konuda çalışacak yerli işletmelerin ilgili AR-GE ve inovasyon çalışmalarını arttırmalarını destekleyecek bilgi ve teknoloji üretimi ve ortaya çıkacak olan yerli ürünlerin ticarileşmesi,

Gıda sektöründe kullanılmak üzere ithal edilen enzimlerin belirlenmesi ve daha sağlıklı ve güvenilir olan yerli üretiminin gerçekleştirilmesi,

Üniversite ve sanayi arasında iş birliği sağlayarak aradaki bilgi akısını hızlandırmak ve neticesinde AR-GE îmkanlarını arttırıp nitelikli personel yetiştirerek yerli ürünlerin üretileceği platformu oluşturmak,

İstanbul’da çeşitli bölgelerden izole edilecek mikroorganizmalar ile başta gıda endüstrisinde kullanılan enzimler alfa amilaz, selülaz, lipaz ulusal ve yerli kaynaklarla üretilebilir aşamaya gelinmesi,

İzole edilecek mikroorganizmaların enzim üretme yetenekleri uygulanacak besiyeri optimizasyonları, immobilizasyon teknikleri ve inovatif yöntemlerle araştırılması,

Gıda, tekstil ve kozmetik endüstrisinde kullanılan pek çok enzimin ulusal kaynaklardan eldesi ve dışa bağımlılık azaltılabilmesi hedeflenmektedir.